Druhá vlna evropského průzkumu leseb, gayů, bisexuálních, transgender a intersex osob a také nebinárních osob a jiných genderově nekonformních lidí

image001

 

S výjimkou příležitostných mediálních zpráv o diskriminaci osob s lesbickou, gay, bisexuální, transgender či intersex identitou existuje v rámci EU velmi málo dat, která by umožnila porovnávat každodenní zkušenosti LGBTI osob s diskriminací napříč EU.

 


Za účelem úprav legislativy a politik usilujících o rovné zacházení spustila Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) v celé EU průzkum LGBTI menšin. Průzkum má formu dotazníku, který je dostupný online a čeká na vyplnění lidmi s gay, lesbickou, bisexuální, transgender či intersex identitou, kteří jsou starší 15 let a žijí v Evropské unii, Srbsku nebo Severní Makedonii.

 

Vaše účast v průzkumu je velmi důležitá. Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně tak, aby při prezentaci výsledků nikdo nemohl rozpoznat Vaše individuální odpovědi.


Na základě výsledků tohoto průzkumu budou národní a evropští zákonodárci, jakož i nevládní organizace či občanská sdružení, schopni lépe zacílit své strategie obhajoby zájmů osob z LGBTI komunity a aktivity na podporu jejich svobodného života a projevu v nediskriminačním prostředí. Aby měly výsledky dostatečnou váhu, spoléhá Evropský průzkum LGBTI na účast velké a různorodé skupiny leseb, gayů, bisexuálních, transgender a intersex lidí z každé země. Toto je druhá vlna celoevropského úsilí shromáždit zkušenosti LGBTI osob, historicky největší průzkum daného pole.

 

 

 

Na vašem příběhu záleží

www.lgbtisurvey.eu/lgbti